EquiFocus

Vanuit de passie voor paarden opgericht door Nikki Belgraver

‘’Paarden hebben mij van jongs af aan gefascineerd en de genegenheid is in de loop der jaren alleen maar toegenomen. Deze passie voor paarden heeft mij doen besluiten om van mijn hobby ook mijn werk te maken. Mijn streven is om zo veel mogelijk paarden en eigenaren te helpen in de zoektocht naar een harmonieus samenzijn zonder obstakels. Of je nu recreatief bezig wilt zijn of presteren op het hoogste niveau, obstakels zijn er genoeg. Met zijn gratie, behendigheid en snelheid is elk paard een ware atleet, maar wel ontvankelijk voor blessures. Daarnaast is het paard een vluchtdier, wat snel tot stresssituaties kan leiden. Een paard heeft een ander denkwijze dan wijzelf en om niet in de problemen te komen moeten wij hier mee leren omgaan. Met de vergaarde (vak)kennis en mijn toewijding hoop ik zo veel mogelijk ruiters en paarden hiermee verder te kunnen helpen en ondersteunen.”

Equi wordt veelvuldig gebruikt als de afkorting voor Equine.

De betekenis van equine is: Met betrekking tot of in verband staande met paarden.

Maar Equi betekent ook ‘gelijk’ (latijn).

Met EquiFocus wordt ‘gelijke focus’ bedoeld omtrent het paard.

Niet de focus op één onderdeel, maar gelijk verdeeld over meerdere aspecten.

De visie van EquiFocus is dat er breed gekeken wordt naar alle aspecten die een rol spelen in het welzijn van het paard. Kijkend naar paard én ruiter, zowel hun fysieke als mentale functioneren en alles wat op hun van buitenaf invloed heeft.